Veilige kerk

De Wijnstokgemeente wil voor iedere bezoeker en ieder gemeentelid een veilige plaats zijn. Hier lees je wat dit concreet betekent en waar je terecht kunt met vragen of meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Veilig kerk zijn 

Voor iedereen die meebouwt aan Wijnstokgemeente en of de kerk bezoekt willen we een veilige plek zijn. Dit betekent niet alleen dat we diverse vrijwilligers binnen de Wijnstokgemeente vragen om een VOG aan te vragen en de gedragscode te ondertekenen, maar ook dat we proactief en preventief zijn in het hebben van een dialoog over het zijn van een veilige kerk. 

Indien, ondanks onze eigen inspanning, vermoeden is van ongewenst gedrag vragen we je dit niet voor jezelf te houden en dit serieus te nemen. Ongewenst gedrag kan lichamelijk, seksueel, financieel, verbaal en of emotioneel zijn. Natuurlijk adviseren we je dit allereerst te melden bij één van de oudsten. Zij zijn op de hoogte van onze protocollen rondom ‘veilig kerk zijn’ en willen jou hierbij helpen. 

Indien deze route voor jou niet mogelijk is, dan bieden we de mogelijkheid om hiermee naar onze interne vertrouwenspersonen te gaan. Zij staan klaar om naar jouw verhaal te luisteren en zullen dit uiteraard vertrouwelijk behandelen. 

Niet alleen bij een melding is er reden om contact op te nemen. Mocht jij in de cultuur die we als kerk hebben een valkuil zien en hier zorgen om hebben, dan nodigen we je uit om preventief met de oudsten contact op te nemen. We willen er alles aan doen om de kerk een veilige plek te laten zijn. 

Vertrouwenspersonen 

Binnen de Wijnstokgemeente werken we met een team van vertrouwenspersonen. Zij gaan vertrouwelijk om met datgene wat hen ten gehore komt en luisteren graag naar jouw verhaal. Je kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersonen@wijnstokgemeente.nl 

Stichting Evangelisch Meldpunt 

Naast onze interne vertrouwenspersonen is Wijnstokgemeente aangesloten bij SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt). Deze stichting ondersteunt leidinggevenden in de Wijnstokgemeente in betrouwbaar en transparant leiderschap en ondersteunt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.   

Gedragscode (de principes) 

Als Wijnstokgemeente willen we ons gedrag vormgeven op basis van het Woord van God, door het werk van de Heilige Geest en laten passen bij onze visie. We hanteren daarom een gedragscode op basis waarvan omgangsregels worden opgesteld. 

VOG-verklaring 

Wanneer een lid van de Wijnstokgemeente gevraagd wordt om verantwoordelijkheid voor een ander te dragen, leidinggeeft aan minderjarigen of verantwoordelijkheid heeft over geld en/of bezittingen, dan wordt een VOG-verklaring voor deze persoon aangevraagd.