Beleef Goede Vrijdag en Pasen met ons

Komend weekend is het Goede Vrijdag en Pasen. Het moment in het jaar waarin de kern van het christelijk geloof zichtbaar wordt. We herdenken en vieren dat alle schuld en schaamte is weggedaan en dat God ons – onverdiend – nieuw leven heeft gegeven. Mét Hem in plaats van zonder Hem. Dat is het beste nieuws aller tijden – en we kunnen niet ophouden om erover te praten en dit te beleven.

Je bent welkom om dit samen met ons te doen.

Vrijdag 7 april 19:00uSamenkomst met avondmaal. Speciaal op dit vroege tijdstip, zodat de kinderen erbij kunnen zijn.
Met elkaar willen we stilstaan bij het sterven van Jezus Christus aan het kruis. Niet alleen bij de historische gebeurtenis, maar juist ook bij de enorme gevolgen ervan voor ons leven elke dag. Deze avond gaan we ook samen met elkaar het avondmaal vieren.

Zondag 9 april 10:00-11:45u – Samenkomst met doopdienst. Op zondag beleven we maximaal wat de opstanding van Jezus voor verschil maakt. Niet alleen toen, maar juist nu. Leven mét Hem – middenin gebrokenheid. Het onvoorstelbare is mogelijk. Ook gaan we een aantal personen dopen, wat zichtbaar maakt wat de kracht van dit goede nieuws nu eigenlijk is, in levens van echte mensen.