Veilige kerk

Als Wijnstokgemeente willen we een veilige kerk zijn voor iedereen.
Een veilige kerk betekent dat we respectvol met elkaar omgaan.
Het oudstenteam is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.
Tegelijk is ook iedereen zelf verantwoordelijk om te zorgen voor veiligheid binnen de gemeente.Om een veilige kerk te zijn, vinden we o.a. de volgende zaken belangrijk:

Gedragscode Wijnstokgemeente

Klachten procedure WijnstokgemeenteHet email adres om de vertrouwenspersonen te bereiken is: vertrouwenspersonen@wijnstokgemeente.nl