Giften


De Wijnstokgemeente is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Naam ANBI: Wijnstokgemeente RSIN/Fiscaalnummer: 802279326 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)


Dat betekent dat giften aan de Wijnstokgemeente aftrekbaar zijn voor de belastingen.


Zoudt u een bijdrage willen geven voor het werk van deze gemeente dan kunt u dit overmaken op rekening nummer:
NL 53 INGB 0659 6853 96 t.n.v. Wijnstokgemeente


Adres: Rodenrijseweg 295, 2651 BS Berkel en Rodenrijs